Vostè està aquí:Home » Cultura » Rigodons: els muntanyesos de Rialp

Rigodons: els muntanyesos de Rialp

Sembla ser que fou el coreògraf francès Rigaud qui composà aquesta dansa pels volts de 1850. Aquesta hipòtesi, però, contrasta amb les tesis de diferents especialistes, segons els quals el tipus de ball dels Rigodons correspon a la continuació i difusió a tot Europa de les variants de les contradanses que s’introdueixen des de Gran Bretanya al continent corrent el s. XVII. Els primers tipus de contradanses al continent es ballaren a França, concretament a la zona provençal, al s. XVII i són força diferents dels Rigodons.

Aquests es van difondre principalment gràcies a l’ensenyament dels mestres de dansa professionals que hi havia a totes les viles i foren integrats, durant el s. XVIII, en pràctiques de balls de saló. A mesura que s’anaren estenent per Europa durant el s. XIX, s’anaren popularitzant i es van deixar de ballar en locals tancats per saltar a les places.

Seguir llegint

Aquestes dues explicacions sobre l’origen dels Rigodons contrasten amb la data manuscrita que apareix en una partitura dels Rigodons Els muntanyesos de Rialp: 1519. Els especialistes s’arrisquen a assegurar que aquesta data no té res a veure amb els Rigodons, perquè el 1519 els Rigodons no existien i encara tardaran més de 200 anys en néixer!

Per què la data manuscrita de 1519 en unes partitures de Rialp? Error tipogràfic? Allò que se sap del cert, segons un estudi de Rosa Mas, és que al Pallars els Rigodons foren molt populars al s. XIX i es ballaren a Salàs, Vilamur, Sort, Olp, Tírvia, Talarn, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal i Rialp. També sabem que són balls elegants, normalment una suite de contradanses, de quatre o cinc parts i amb subparts repetitives.

Es balla en dues rengleres de parelles i cada parella disposa d’una altra parella al seu davant. Hi ha moltes varietats de Rigodons, encara que la forma de ballar-los i l’estructura són similars. En ser una dansa popular on tothom hi pot participar, la vestimenta (avui dia) no té cap tret característic i especial. S’està utilitzant el vestuari català de barretina, faixa, vigatanes, etc.

Actualment es ballen únicament a Rialp i a Sort, essent a Rialp on millor s’han conservat gràcies a la voluntat d’un poble que ha fet perdurar el ball dels Rigodons, amb una herència que s’ha anat transmetent de pares a fills. Gràcies a l’Ajuntament de Rialp i a l’Esbart Dansaire de Rialp.

Les parts dels Rigodons Els muntanyesos de Rialp

  1. El senyal: No és ben bé una part. S’utilitza per indicar al públic l’inici de la ballada. (Escoltar “lo senyal”).
  2. La salutació: Primera part amb cinc subparts.
  3. La mitja cadena: Segona part amb quatre subparts.
  4. La cadena: Tercera part amb quatre subparts.
  5. La bolangera: Quarta part amb quatre subparts.
  6. Els vidus o viudos: Cinquena part amb quatre subparts.

Actualment, es ballen a la plaça de Dalt per la Fira d’oficis i menestrals, per la Festa Major (el 15 d’agost) i per Sant Cosme i Sant Damià (el 26 setembre).

Ajuntament de Rialp 2014 © Tots els drets reservats / Desenvolupat per Imatge & Produccions / Diseny i photo Smontero

Scroll to top