Vostè està aquí:Home » Cultura » Minicentral de Sant Antoni

Minicentral de Sant Antoni

Està situada a la riba esquerra del riu de Sant Antoni. La minicentral és una construcció d’obra nova. És un conjunt de dos edificis amb murs de totxana i ciment arrebossats i pintats. Les cobertes a dues aigües presenten un embigat de fusta i llosa. L’edifici situat a més l’oest és de dimensions més grans i de dues plantes, i correspon a la central hidroelèctrica. A la façana sud hi ha la mil·lèsima amb la data de construcció: S.A. 1958. L’edifici sud és d’una sola planta.

L’aigua pel funcionament de la central prové del riu de Sant Antoni i és captada per un canal d’uns 237m aproximadament i dipositada en una bassa situada al darrere de l’edifici amb uns 28m de desnivell respecte a la central. L’aigua és conduïda per un tub fins a la turbina que permetrà el funcionament de la resta de la maquinària.

Seguir llegint

Descripció històrica

La central és propietat de l’Ajuntament de Rialp i capta l’aigua del riu de Sant Antoni.

Va ser construïda l’any 1958 i disposava d’una turbina de model Francis. L’energia elèctrica generada anava destinada a l’enllumenat públic.

En els anys 60 del segle XX la minicentral va parar. Malgrat el tancament de la central, l’Ajuntament va continuar pagant l’impost de societats dels anys 1964 i 1965, tal com apareix a la documentació consultada a l’ACH Sort.

L’any 1994, es va instal·lar una nova turbina Francis que funcionava simultàniament amb la primera en funció del cabdal del riu.

La central va tornar a funcionar després de la riuada de 1982, per por de perdre els drets de la concessió de l’aigua. Actualment, l’energia obtinguda es ven a la companyia FECSA.

La minicentral de Rialp té dues turbines Francis que funcionen simultàniament quan hi ha suficient cabal d’aigua, el funcionament és pràcticament el mateix en les dues turbines. L’aigua realitza un recorregut de 500m i, mitjançant el canal de derivació i unes toveres forçades, és conduïda fins a les dues turbines Francis d’eix horitzontal. Després de passar per les turbines, l’aigua retorna al riu pel canal de desguàs. L’energia cinètica es transforma en elèctrica als alternadors. La potència instal·lada és aproximadament de 200kW a la turbina més vella (la que sempre està en funcionament) i de 100 kW a l’altra turbina (que es para i s’engega en funció del cabal del riu). La turbina més vella utilitza tres quadres de comandament pel control de la minicentral; el comandament de la segona turbina funciona amb ordenador.

Ajuntament de Rialp 2014 © Tots els drets reservats / Desenvolupat per Imatge & Produccions / Diseny i photo Smontero

Scroll to top