Inscripcions RialpMatxicots 2017

Inscripcions Tancadas

Llistat d’Inscrits: 

RialpMatxicots Trail 57 km

RialpMatxicots Mitja 23 km

RialpMatxicots Combinada 80 km

RialpMatxicots Caminada 12 km

Preus

Preu especial per a les inscripcions que es realitzin de 15 de març a 30 de juny 2017:

Trail Matxicots- 50€

Mitja Matxicots- 20€

Combinada-60€

A partir de l’1 de juliol fins el 31 d’agost:

Trail Matxicots- 60€

Mitja Matxicots- 30€

Combinada-70€

Caminada-15€